Menu

Blogi terveydenhuollon klinikoista, henkilökunnasta ja kaikesta alaan liittyvästä


minusta

Blogi terveydenhuollon klinikoista, henkilökunnasta ja kaikesta alaan liittyvästä

Jokainen meistä toivoo pysyvänsä terveenä. Monet meistä tekevät päivittäisiä tekoja, kuten harrastavat liikuntaa tai syövät monipuolisesti, jotta terveys säilyisi mahdollisimman hyvänä. Aina emme kuitenkaan voi itse vaikuttaa terveydentilaamme, vaan saatamme sairastua tai kärsiä terveydellisistä ongelmista omista teoistamme riippumatta. Terveydenhoitosysteemi onneksi on Suomessa hyvin kehittynyt ja sitä kehitetään jatkuvasti lisää. Terveydenhuollon asiakkaaksi hakeudutaan yhä aikaisemmassa vaiheessa, jolloin paranemismahdollisuudet erilaisista sairauksista ovat paremmat. Myös ennakoiva toiminta on yhä yleisempää, esimerkiksi verikokeiden, säännöllisten terveystarkastusten ja rokotusten muodossa. Terveydenhoitoalalla on monenlaista tekijää ja tämä alaan keskittyvä blogini käsittelee teemaa laajasti. Kerron erilaisten terveydenhoitoklinikoiden toiminnasta sekä niiden henkilökunnan tehtävistä. Jos terveydenhoidon ala kiinnostaa sinuakin, liity blogini matkaan!

Kategoriat

arkisto

Viimeisimmät julkaisut

Käypä hoito suositus yhdenmukaistaa hoitokäytäntöjä
17 November 2020

Suomessa terveydenhuolto on maailman mittakaavassa

tag

Käypä hoito suositus yhdenmukaistaa hoitokäytäntöjä

Suomessa terveydenhuolto on maailman mittakaavassa tunnetusti huippuluokkaa. Tähän on monta syytä, kuten terveydenhuollon henkilökunnan koulutustaso, maan yleinen hyvinvointitaso, korkealuokkaiset välineet ja tilat sekä laadukkaat lääkkeet. Lisäksi terveydenhuolto on kaikkien saatavilla ja se on edullista verrattuna moniin muihin maihin. Vaikka tiettyjen elintasosairauksien määrä kasvaa, on niiden hoito kuitenkin tehokasta ja elinajanodote on korkealla. Suomalainen terveydenhuolto on tutkitusti paitsi laadukasta, myös kustannustehokasta.

Valtakunnallisilla suosituksilla tasalaatuista hoitoa

Käypä hoito suositus on eräs suomalaisen terveydenhuollon erikoisuuksista. Nämä suositukset pohjautuvat tutkittuun ja puolueettomaan tietoon eri sairauksista ja terveydellisistä tilanteista. Niitä laatii asiantuntijoiden ryhmä yhdessä toimituksen kanssa. Tämä ryhmä toimii julkisen rahoituksen varassa. Suositukset ovat kaikkien nähtävillä ja jokaisella on mahdollisuus ehdottaa suositusta. Suositukset on laadittu lääkärien ja muiden terveydenhuollon työntekijöiden työtä helpottamaan. Helposti ymmärrettävistä ohjeista jokainen löytää saman vastauksen. Näin voidaan taata tasalaatuisempi ja yhdenmukaisempi palvelu ja hoito kaikille potilaille. Käypä hoito suositus voi toimia myös itsehoidon apuna, jos kyseessä ei ole välttämättä lääkärin hoitoa vaativa vaiva. Suosituksissa annetaan ohjeita myös lääkehoitoon liittyen. Niitä muokataan jatkuvasti, jotta ne olisivat tiedoiltaan mahdollisimman ajantasaisia. Kirjallisten ohjeiden avulla lääkäreiden ja muun terveydenhuoltohenkilöstön on helppoa ohjeistaa potilastaan, sillä sama perusteellinen ja laadukas tietolähde on jaettavissa jokaiselle. Samalla tavalla tieto kulkee myös potilaan lähipiirille. 

Suosituksista on apua myös potilaalle itselleen

Näitä ohjeita kannattaa ihan jokaisen käydä katsomassa, sillä niistä voi olla huomattava apu myös potilaalle itselleen sekä hänen lähipiirilleen. Suositusten avulla on mahdollista arvioida omaa terveydentilaansa jo ennen lääkäriin menoa. Yleisesti ottaen terveydentilaan liittyvien asioiden etsiminen internetissä ei ehkä ole kannattavaa, sillä saatavilla on hyvin paljon epämääräisiä lähteitä. Näiden suositusten kohdalla jokainen voi kuitenkin olla varma siitä, että ne on tehty ja tarkistettu ammattilaisten toimesta. Suositukset on myös tarkoitettu suomalaisille - seikka, jolla voi olla yllättävänkin suuri merkitys, sillä jokaisella kansakunnalla on omat terveydentilaan liittyvät piirteensä ja hoitokäytäntönsä. Suosituksia löytyy aina ADHD:n hoidosta siihen miten virtsatietulehduksen kanssa tulee toimia. Ja kaikkea siltä väliltä.